Bộ 2 丨 cổn [2, 3] U+4E2A
Show stroke order
 gè,  gě
▹ Giản thể của .