Bộ 9 人 nhân [4, 6] U+4F24
Show stroke order thương
 shāng
▹ Giản thể của chữ .