Bộ 14 冖 mịch [4, 6] U+519B
Show stroke order quân
 jūn
▹ Giản thể của chữ .