Bộ 57 弓 cung [8, 11] U+5F39
Show stroke order đạn, đàn
 dàn,  tán
▹ Giản thể của chữ .