Bộ 72 日 nhật [3, 7] U+65F6
Show stroke order thì, thời
 shí
▹ Giản thể của chữ .