Bộ 137 舟 chu [4, 10] U+8230
Show stroke order hạm
 jiàn
▹ Giản thể của chữ .