Bộ 168 長 trường [0, 5] U+957F
Show stroke order trường, trưởng, trướng
 cháng,  zhǎng,  zhàng
▹ Giản thể của chữ .