Bộ 169 門 môn [4, 7] U+95F4
Show stroke order gian, gián, nhàn
 jiān,  jiàn
▹ Giản thể của chữ .